Wat verwachten we?

We trachten de administratie en regelgeving voor de JOHH trofee Switch zo beperkt mogelijk te houden. Toch zijn er een aantal zaken die je best op voorhand weet:

 • De JOHH Trofee Switch beloont warme, solidaire initiatieven en innovatieve oplossingen die jongeren organiseren en uitvinden voor chronisch zieke of zorgbehoevende mensen.  Om ontvankelijk te zijn moet elk initiatief dus aansluiten bij deze doelstelling.
 • De laureaten van de JOHH trofee worden bepaald door een externe jury, die in eer en geweten een beslissing neemt over de winnaars. Aspecten die hierin meespelen zijn:
  • een concrete interactie tussen chronisch zieke of zorgbehoevende mensen en jongeren
  • een initiatief op maat van de doelgroep
  • de mate waarin zo inclusief mogelijk wordt gewerkt, rekening houdend met de mogelijkheden van mensen met een chronische ziekte, en de mate waarin eventueel competentie bevorderend kan gewerkt worden naar de doelgroep toe
  • de voorbeeldfunctie van het initiatief
  • de mate waarin het initiatief een rijke en betekenisvolle ervaring was voor beide doelgroepen, waardoor het mogelijks een duurzamer karakter krijgt
  • het signaal dat het initiatief geeft aan de maatschappij, door het positief in het daglicht stellen van beide doelgroepen
  • een concrete uitvinding of oplossing die de wereld van zorgbehoevenden comfortabeler maakt
 • Hou rekening met de vooropgestelde deadlines en( vul de hieraan gekoppelde administratie zo compleet mogelijk in) voldoe aan de voorwaarden zoals op de website vermeld staan. De info vermeld op registratiefiche en toelichting bij het filmpje is voor ons belangrijk, zodat we zo goed mogelijk zicht krijgen op het geplande initiatief.
 • Enkel de jongeren en hun begeleiders die meewerken aan de JOHH trofee Switch worden beloond met een extra straffe prijs!  Daarom vragen we je om bij je aanvraag het juiste aantal deelnemers te vermelden
 • De overhandiging en planning van de prijzen wordt afgesproken tussen Samana en de laureaten.